ELKLAN – CWRS ACHREDEDIG LLEFERYDD A CHYMORTH IAITH AR GYFER 5 – 11 oed

 *** WE DO NOT CURRENTLY HAVE ANY SESSIONS OF WELSH ELKLAN BOOKED – PLEASE KEEP CHECKING BACK FOR UPDATES ***

Dyddiad: TBA
Amesr: TBA
Lleoliad: Brecon House, Cwmbran
Cost: £125 (i dalu am ddeunyddiau a ffioedd achredu)

Mae’r cwrs hwn yn hyfforddi athrawon, Cynorthwywyr a Chynorthwywyr Therapi Iaith a Lleferydd sy’n gweithio gyda phlant ag anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu yn yr ysgol.
Rhaid i bob deg sesiwn cael eu fynychu yn llawn. Mae gofyniad i gyfranogwyr y cwrs i gwblhau tasgau gwaith cartref yn wythnosol ar gyfer portffolio cwrs achrededig.

Mae gofyniad GORFODOL ar gyfer 1 staff perthnasol yn yr ysgol (SENCO / Pennaeth cyfnod) i fynychu cwrs drosolwg 2 ddiwrnod, mae hwn yn gynnwys yn y gost.

Mae’r cwrs yn rhedeg am 10 sesiwn:

TBC Sesiwn 1 Beth yw cyfathrebu?
TBC Sesiwn 2 Gwella Gwrando, canolbwyntioa sgiliau dysgu’n annibynnol
TBC Sesiwn 3 Gwrando, cof a deal iaith lafar
TBC Sesiwn 4 Addasu lleferydd oedolyn i helpu plenty i ddeall iaith
TBC Sesiwn 5 Deallusrwydd tu hwnt i frawddegau syml
TBC Sesiwn 6 Annog datblygiad iaith fynegiannol
TBC Sesiwn 7 Hybu sgiliau cyfarthrebu a chymdeithasol effeithiol
TBC Sesiwn 8 Cefngoi plant a lleferydd aneglur
TBC Sesiwn 9 Cysylltu lleferydd a darllen ac ysgrifennu
TBC Sesiwn 10 Atal dweud ac unrhyw faterion eraill a drafodwyd yn ystod y cwrs

Beth fydda i’n ei dderbyn?

• Addysgu gan therapyddion lleferydd ac iaith cymwysedig ac gan athro ymgynghorol. Hyfforddiant i gefnogi cyfathrebu yr holl fyfyrwyr, ond yn enwedig y rhai sydd ag anawsterau lleferydd ac iaith mewn lleoliadau cynradd.
• Derbyn llyfr ELKLAN, ‘Adeiladwyr Iaith’, sy’n ffurfio deunydd darllen craidd ar gyfer y cwrs. Mae’n llawn cyngor a syniadau ymarferol.
• Achrediad trwy’r Rwydwaith y Coleg Agored APT (9 Credyd)
• Cefnogaeth i ysgrifennu portffolio i gyflawni achrediad trwy’r Rwydwaith y Coleg Agored.
• Cyfleoedd i gwrdd â cynorthwywyr eraill ac athrawon a derbyn cefnogaeth

 To book a place, please contact comit@torfaen.gov.uk for a booking form, or click here.